Konchalovsky exhibition Opening at the Tretyakov Gallery Print
Tretyakov_opening